Asistență socială

În cadrul Programului filantropic în urma anchetelor sociale ajutam lunar familii nevoiașe cu pachete cu alimente de baza. În fiecare ultimă sâmbătă din luna aceste familii ridică pachetele de la biserica.