Istoric Pr. Gh. Grindu

Istoricul Bisericii Sf.M.M Gheorghe

Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Duhului Fănt, la Praznicul Bunei Vestiridin anul de la Hristos 1934, la etajul aceelui edificiu înființatu-s-aaceastă Sfântă Biserică, cu Hramul Sfântul MAre Mucenic Gheorghe.
Serviciul religios s-a oficiat într-un spațiu improvizat până în anul 1985, când interiorului locașului i s-a dat aspectul actuaș, realizându-se o arhitectură specific bisericească, mărindu-i-se capacitatea și volumul, dându-i-se o cît mai bună funcționalitate. Mansarda a fost transformată în cafas. DEasupra casei scărilors-a construit clopotnița. Pe întreaga suprafață interioară s-a creat o boltă de formă semicirculară, segmentată în două, prin largi arcadesprijinite pe șase pilaștri, iar în cele două bolți s-au construit două cupole, având la bază patru pandantivi și două ogive spre latura de sud și de nord. Spațiul altarului a fost transformat în formă hexagonală – creându-se proscomidiarul și diaconicanul și în locul plafonului s-a construit o semicalotă.
Între anii 1989-1991, întreg spațiul cultic a fost decorat cu o aleasă pictură realizată în tehnica frescă de frații pictori Mihail și Gavriil Morosan. Icoanele de pe catapeteasnă au fost pictatae în tempera – pe fond de aur – iar icoana Hramului Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – în mărime naturală – a fost realizată în mozaic de pictorii Gheorghe Rogojan și Dimitrie Bălașa.
Biserica este înzestrată cu o frumoasă catapeteasmă și cu mobilier sculptat în lemmn de stejar de către sculptorul Dimitrie Gafton. Iluminatul este asigurat cu policandre din alamă și din cristal.
Biserica este prevăzută cu stație de amplificare, stație de ventulație a aerului și cu două hote pentru ars lumânări. Biserica are în dotare și icoane pictate pe sticlă și pe lemn, decorate cu metal argintat, și obiecte de cilt din argint.
În decursul timpului, la altarul bisericii noastre au slujit următorii titulari:
Pr. Dumitru Tohăneanu
Pr. Teodor Giurus
Pr. Aurel Anghel
Pr. Nicodim Belga
Pr. Simoin Pavel
Pr. Nicolae Modoiu
Pr. Ioan Bădițoiu
Pr. Gheorghe Grindu
Pr. Victor Neamțu

(istoric întocmit de Pr. Paroh Iconom Stavrofor Gheorghe Grindu)