Istoricul Bisericii Sf. M.Mc. Gheorghe

Clădirea în care se slujește astăzi a fost ridicată în 1903 ca locuință particularaăa unui vânator pasionat.

Ridicată în stil renascentist târziu din piatră brută în relief pentru parter și cărămida la etaj. Spre apus, a fost ridicat un turnuleț cu cruce, încadrat de două statui din piatră, reprezentând un urs și un vânător suflând din corn, iar alături un câine de vânătoare. Tot în exterior, spre răsărit se află o statuie din piatră, reprezentând un înger, iar mai jos un cerb. În interior ferestrele sunt în vitralii cu îngeri și inscripția ,,Pax in domo”. La ferestre, în vitralii se găsesc mai multe scene de vânătoare cu ursi și cerbi.

După Marea Unirea, fiind părăsită și intrând în patrimoniul Statului Român, clădirea a primit mai multe destinații:
Mai întâi orfelinat de fete (imedit după primul război mondial)
Apoi, sediu pentru redacția și tipografia “Gazetei de Transilvania”, sub conducerea lui Ioan Braniste.

Din 1934, prin strădania preotului Ioan Popa, se amenajează, la etaj, biserica actuală, cu aprobarea Ministerului Cultelor (ordin 48056) și al Arhieiscopiei Sibiu (ordin 1308), realizându-se și la mansarda anexe ale bisericii.

Cu acest scop, s-au făcut anumite modificări interioare: s-au înlăturat trei pereți despărțitori, creându-se un spțiu de formă paralelipipedică, cu plafonul drept, altarul fiind despărțit de navă printr-un iconostas compact, lucrat din lemn și placaj și decorat cu icoane pictate în ulei pe mușama.

Pe terasa dinspre răsărit s-a ridicat o clopotniță cu trei clopote, donate de credincioși, păstrând încă inscrițtiile cu numele donatorilor.

În anul 1985 s-au făcut ultimele modificări, mărindu-se capacitatea interioară prin încorporarea în navă a spațiului de pe latura de nord și a încăperii din fundul spațiului, precum și transformarea mansardei în cafas. Pe întrega suprafașă s-a creat o boltă de formă semicirculară, segmentată în două prin trei arcade sprijinite pe șase piliastri, iar în cele două bolți, s-au construit două cupole, având la bază patru pandantivi și două ogive, spre latura de sud si de nord.

Spațiul altarului a fost transformat în formă hexagonală, creându-se proscomidiarul și diaconicolnul și, în locul plafonului, s-a construit o semicalotă.

În continuarea pronaosului, pe latura de nord-vest, se află un spațiu destinat oficierii parastaselor, unde s-au confectțonat doua hote încăpătoare pentru arderea lumânărilor.

Tot în 1985, deasupra casei scărilor, a fost construită clopotnița Bisericii, iar, pentru degajarea altarului de activitatile legate de cult, s-a construit în casa scărilor o anexă a altarului.

În anul 1989 s-au început lucrările de pictare a bisericii cu concursul fraților pictori, Mihail și Moroșan,si colboratorii lor, Gheorghe Rogojan și Dumitru Bălașa, ultimii realizând și icoana de hram a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Sursa: Protopopiatul Brașov